Een visie van John van Heel.

Ik zag in de site dat de makers groei als belangrijk element beschouwen.
Hier een stuk dat in visie wel overeen zal stemmen! Veel leesplezier!  John van Heel

Wat is het doel van het leven als mens? Dat is wat menig mens en filosoof zich al eeuwen afvraagt. Is er een einddoel, een bestemming? Veel geloofsovertuigingen schrijven over dit item en velen hebben een strak idee over het “waarom”. Alvorens ik mijn visie omschrijf wil ik melden dat in mijn ogen elke overtuiging een werkelijkheid is voor de persoon die de overtuiging draagt. Er is geen “de” overtuiging in mijn ogen. Dat wat we geloven is ons wereldbeeld en is vaak beperkt door onze eigen ontwikkeling. De overtuiging die hieronder omschreven is heeft in mijn beleving al duizenden veranderingen ondergaan en doet dat nog dagelijks.

Ik heb respect voor mensen die geloven en laten geloven. Het respect voor de overtuigingen van mensen die anders geleerd hebben en andere inzichten hebben leert ons meer inzicht te krijgen en ons eigen wereldbeeld te verruimen. De beschreven woorden zijn dan ook geen universele waarheid, slechts mijn waarheid. “Mensen vormen een onderdeel van de natuur, de evolutie, het leven.

John van HeelDe aarde bestaat ongeveer 4,6 miljard jaar en het leven op aarde (in de vorm van bacteriën) ongeveer 3,8 miljard jaar geleden. Vanaf die tijd heeft het leven zich in verschillende vormen ontwikkeld waarvan wij mensen een vorm zijn. Het molecuul ontwikkelt zich tot zeewezen, gaat aan land, ontwikkeld poten, ogen, een ademhalingssysteem, de mens. Van de miljarden jaren \’bestaan\’, weten we dat de 1e mens (de Neanderthaler) pas 200.000 jaar geleden zijn entree maakte op deze aarde.

Pas 50.000 jaar later ontstond het 1e bewustzijn (bewust denken dat we kunnen denken) en daarmee begon bovendien de evolutie van onze ontwikkeling tot op dit moment. Als we de geschiedenis van het heelal in 24 uur weergeven (oerknal op 00.00 uur), dan wordt het zonnestelsel om 17.00 uur gevormd en de 1e mens om 23;59;30 uur.

Momenteel zijn we op een ontwikkelingsfase in de evolutie, dat we ons niet alleen bewust zijn van ons bewustzijn, maar tevens van de invloed ervan op onze gezondheid en ons leven. We zijn gegroeid van instinctieve beesten naar bewuste mensen, hoewel ik geloof dat we nog maar minder dan 5% van ons mogelijk potentieel benutten.

Kenmerkend aan leven is het vergaan van dit leven. Door middel van voortplanting en conditionering past het leven zich aan zijn omgeving. Alles wat leeft, is samengesteld uit materie en energie. De leefsnelheid varieert sterk per soort, zo ook de levensduur. Er zijn bomen die duizenden jaren oud zijn, maar tevens bomen van slechts 2 jaar. Er zijn levenssoorten die gemiddeld 76 jaar worden en andere soorten halen de 76 uur nog niet. Elk soort kent echter materie en energie.

De energie vraagt ook om energie, vandaar dat wij mensen energie tot ons moeten nemen. De energie zorgt ervoor dat wij (en alle andere levensvormen) de mogelijkheid hebben om te bewegen. De materie is de manifestatie van de energie en van het leven in het algemeen. De materie is echter niet de kern van het wezen, doch slechts het voertuig, het middel tot manifestatie.

Het “leven” is de kern van ons zijn. Sommigen noemen het de ziel, andere de universele energie of intelligentie. “Leven” is intelligentie van de natuur en is inherent aan groei! Alles wat leeft wordt geboren, leeft, groeit en vergaat. “Leven” is echter tijdloos en vergaat nooit.

Vanaf het ontstaan van het leven in zijn fysieke vorm, 3,8 miljard jaren geleden, is het individualisme begonnen en leven aan het groeien. We zijn allen “leven”, echter door de ogenschijnlijke scheiding van ons als individu hebben we de neiging om te denken dat we allen apart zijn.

“Leven” is echter natuur en universeel. Waarom houd het individualisme dan zo’n stand? Natuur ontwikkelt, evolueert. Elk levend wezen heeft de neiging om te overleven en te groeien als wezen. Dat is ook de reden dat we (en dan bedoel ik alle levende wezens) soms anderen doden, om in leven te blijven. Van nature uit bezitten levende wezens een zelfbescherming mechanisme. Dreigt gevaar, dan vluchten we of vallen we aan.

Helaas is dit mechanisme bij sommigen nog onbewust te intensief aanwezig,, we doen dan dingen waar we achteraf spijt van hebben. In onze moderne maatschappij is die vecht/vlucht reactie bijna overbodig, met als negatief resultaat dat we gegroeid zijn naar re-actieve wezens.

We nemen te weinig verantwoordelijkheid voor ons leven en ons lichaam, we ‘misbruiken’ het tot er een mankement tevoorschijn komt en dan geven we de dokter de schuld. Vitaliteit is een zaak van persoonlijke evolutie, de groei in je leven de juiste energie geven. Dat geld voor relaties, goed omgaan met emoties, positief denken en voor vitaal eten, voldoende bewegen, ademhalingsoefeningen, regelmatig te ontspannen en onze spieren regelmatig uit te dagen.

Het resultaat is gezondheid, maar ook energie en vitaliteit. De fysieke vitaliteit vormt het fundament van welzijn, gezondheid en geluk. Zonder mentale vitaliteit kunnen we echter vaak de energie niet opbrengen om voor onze fysiek te zorgen en dat geld ook voor ons sociale wezen. “Elke gedachte is een vertaling van wat er gebeurt, gebeurt is of nog gaat gebeuren.” Heeft Napoleon Hill ooit gezegd en hierin ligt een wijsheid die we elke dag toe kunnen passen.

Vaak is de gedachte van wat er gebeurd is en de angst van wat er gaat gebeuren groter dan de realisering van wat is. Belevingen vormen belemmeringen in de vitaliteit van onze gedachten waardoor onze pro activiteit, motivatie en perceptie van situaties vaak negatief beïnvloed worden. We denken dat we moeite hebben met een bepaalde taak en zijn daardoor minder gemotiveerd om aan de taak te werken.

Veranderd onze gedachte dan veranderd fundamenteel onze motivatie en wordt groei direct gecreëerd. Wij hebben de mogelijkheid om de evolutie te stimuleren door de kracht van onze gedachten in te zetten. Alle onderdelen van onze persoonlijkheid worden in stand gehouden door onze gedachten dat wij zo zijn, onze persoonlijke overtuigingen.

Onze intrinsieke motivatie is opgebouwd uit onze beleving, onze omgeving en onze gedachten. De beleving en de omgeving zijn vaak moeilijk te beïnvloeden, echter onze gedachten zijn volledig beïnvloedbaar. De gedachten vormen dan ook de schakel nar de ontwikkeling, de groei van onze persoonlijkheid, onze pro activiteit en geluk. Overtuigingen zijn sterk vanwege de ontelbare herhalingen van gedachten in een bepaald patroon. Dit feit is in een constructieve manier te gebruiken.

Alles wat ontwikkeld wordt vindt zijn oorsprong in de gedachten van een mens. Alle gebruikersvoorwerpen zijn geboren in de gedachten van een mens. Onze persoonlijkheid is geboren in onze gedachten, gevoed door onze opvoeders en ons verleden.

Door dit proces als stille getuige te aanschouwen en de intentie in onze gedachten structureel te gebruiken, kunnen we permanente groei creëren, op alle vlakken in ons leven. Groeien we op het gebied van persoonlijkheid, relatie, carrière en gezondheid, dan voelen we ons lekker, beleven we geluk.

Stagneert groei op een of meerdere vlakken, dan belemmert dat onze beleving van geluk. Natuur is “leven” en “leven” is groei. Het doel van het leven, groei! Waar begint groei? Bij een intentie, een doel! Door een doel te stellen en onze gedachten structureel te gebruiken stappen we in een wereld van groei, onze ware natuur. Deze groei geeft directe bevrediging in het nu, het enige wat is.

Meest belangrijke vlakken om groei te creëren zijn in mijn overtuiging onze lichamelijke gezondheid en vitaliteit, onze persoonlijkheid en kennis en onze sociale contacten. Wij zijn allen “leven”. Dat herkennen, van elkaar blijven leren, niet strak vasthouden aan meningen en elkaars wereldbeeld respecteren, dat is een van de meest belangrijke sleutels tot het bereiken van geluk.

Teveel mensen zijn bang voor mensen en bang om niet geaccepteerd te worden zoals ze zijn, niet wetende dat de ander gelijk zo denkt. De persoonlijke en sociale facetten worden het meest intensief gestimuleerd door communicatie, sociaal contact.

We analyseren tijdens communicatie, structureren en we krijgen feedback vanuit een ander wereldbeeld, welk een verrijking kan zijn voor de eigen beleving en kennis. Wat is er na dit leven? “Leven”! Wij “leven” altijd verder. Niet in dezelfde materie, maar “leven” gaat door. “Life is change.

Growth is optional. Choose wisely”.

Vrijdag 15 December 2000 12:05:23
John van Heel
johnvanheel@home.nl

Be the first to rate

Similar Posts