Waar we spreken, creëren we onze realiteit: Ontdek hoe Taal en Waarneming samenwerken om onze wereldbeelden te vormen.

Heb je ooit moeite gehad met het benoemen van een smaak of geur? Het kan te maken hebben met de taal die je spreekt. En dit kan ons verborgen inzichten geven in onze culturen en gemeenschappen.

Welke vind je gemakkelijker te beschrijven: de kleur van gras, of de geur ervan? Het antwoord kan afhangen van waar je vandaan komt – en meer specifiek, welke taal je opgroeide te spreken.

Mensen worden vaak gekarakteriseerd als visuele wezens. Als je moedertaal Engels is, ben je het daar intuïtief misschien mee eens. Het Engels heeft namelijk een rijke woordenschat voor kleuren en geometrische vormen, maar weinig woorden voor geuren. Maar een recente wereldwijde studie suggereert dat of we de wereld vooral ervaren door te zien, te horen, te ruiken, te proeven of te voelen enorm verschilt van cultuur tot cultuur. En deze voorkeur wordt weerspiegeld in onze taal.

Deze studie was gebaseerd op tests die 26 onderzoekers uitvoerden in 20 talen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Australië, met locaties variërend van grote moderne steden tot afgelegen inheemse dorpen. De deelnemers werd gevraagd zogenaamde zintuiglijke prikkels te beschrijven, zoals gekleurd papier, een slok suikerwater, of een snuif van een geurende kaart.

De resultaten suggereren dat onze levensstijl, omgeving en zelfs de vorm van onze huizen invloed kunnen hebben op hoe we waarnemen – en hoe gemakkelijk (of niet) we het vinden om die waarneming in woorden om te zetten.

“Ik denk dat we vaak denken dat taal ons directe informatie over de wereld geeft,”zegt Asifa Majid, een hoogleraar taal, communicatie en culturele cognitie aan de Universiteit van York, die het onderzoek leidde. “Je ziet dat in hoe we over de zintuigen denken en hoe dat terugkomt in de hedendaagse wetenschap.”

Majid zegt dat veel leerboeken bijvoorbeeld verwijzen naar mensen als visuele wezens.

“Een deel van de redenering daarvoor is de hoeveelheid hersenen die gewijd is aan zien tegenover ruiken, bijvoorbeeld. Maar een ander stuk cruciaal bewijs is taal geweest. Zo vaak zeggen mensen dat er gewoon veel meer woorden zijn om te praten over dingen die we zien en we hebben meer moeite om te praten over dingen die we ruiken,” zegt ze.

Engelssprekenden hebben de neiging moeite te hebben om over geuren te praten - maar sprekers van andere talen niet (Credit: BBC/Getty)
Engelssprekenden hebben de neiging om moeite te hebben met het beschrijven van geuren, maar sprekers van andere talen niet. (Bron: BBC/Getty)

Taal en Waarneming

Volgens Majid, zijn sommige samenlevingen veel meer gericht op geur of geluid. Haar eigen onderzoek naar de Jahai, een gemeenschap van jager-verzamelaars op het Maleisisch schiereiland, heeft een woordenschat voor geuren opgetekend die even gevarieerd en precies is als de Engelse woordenschat voor kleuren.

Bij de studie waren specialisten betrokken in talen zo divers als Umpila, dat door slechts ongeveer 100 mensen in Australië gesproken wordt, tot Engels, dat door ongeveer een miljard mensen over de hele wereld gesproken wordt. In totaal werden 313 mensen getest. De onderzoekers gaven hen de verschillende stimulerende middelen, en maten dan bij elke groepsmeting de “codeerbaarheid” en dat is de mate van overeenstemming tussen de antwoorden in elke groep. Een hoge mate van codeerbaarheid betekent dat een groep een overeengekomen manier heeft om over bepaalde kleuren te praten. Een lage codeerbaarheid kan erop wijzen dat de groep geen gedeelde algemeen aanvaarde woordenschat voor die kleuren heeft, of dat ze niet in staat is ze te identificeren.

Engelssprekenden waren het best in het praten over vormen en kleuren (Credit: BBC/Getty)
Engelssprekenden waren het best in het praten over vormen en kleuren (Credit: BBC/Getty)

Engelssprekenden waren het best in het praten over vormen en kleuren. Ze waren het er allemaal over eens, bijvoorbeeld, dat iets een driehoek was, of groen.

Sprekers van het Lao en Farsi daarentegen blonken uit in het benoemen van smaken. Wanneer ze water met een bittere smaak kregen aangeboden, beschreven alle Farsi sprekers in de studie het als “talkh” het Farsi woord voor bitter.

Dit was niet het geval bij Engelse sprekers. Wanneer ze hetzelfde water met bittere smaak aangeboden kregen, zeiden “Engelse sprekers van alles, van bitter, tot zout, zuur, niet slecht, gewoon, munt, als oorsmeer, medicinaal enzovoort”,  aldus Majid.

Engelse sprekers worstelden om smaken te benoemen, terwijl sprekers van het Lao en Farsi uitblonken (Credit: BBC/Getty)
Engelssprekenden hadden moeite smaken te benoemen, terwijl sprekers van het Lao en Farsi uitblonken (Credit: BBC/Getty)

Ze zegt dat dit soort smaakverwarring Engelssprekenden in laboratoriumproeven consequent overkomt: “Ze beschrijven bitter als zout en zuur, ze beschrijven zuur als zijnde bitter, ze beschrijven zout als zijnde zuur. Dus ook al hebben we de woordenschat, toch lijkt er enige verwarring in de hoofden van mensen te bestaan over hoe ze hun smaakervaring op hun taal in kaart kunnen brengen.”

Interessant is dat de taalgemeenschappen die erg hoog scoorden voor deze proef – Farsi, Lao en Kantonees – allemaal beroemde verfijnde keukens hebben die een scala van verschillende smaken cultiveren, waaronder bitterheid.

Andere deelnemers hadden moeite met bepaalde taken omdat in hun taal gewoon woorden ontbraken voor wat ze te zien kregen. Umpila, een taal die gesproken wordt door een jager-verzamelaar gemeenschap in Australië, heeft alleen woorden voor zwart, wit en rood. Umpila sprekers vonden het echter het gemakkelijkst om geuren te beschrijven. Deze neiging tot ruiken in plaats van zien wordt ontdekt bij jager-verzamelaars over de hele wereld, ook bij de eerder genoemde Jahai. De reden kan te maken hebben met het leven en jagen in geurrijke bossen.

De neiging tot ruiken in plaats van zien wordt gevonden bij jagers-verzamelaars over de hele wereld (Credit: BBC/Getty)Taal en Waarneming
De neiging tot ruiken in plaats van zien wordt gevonden bij jager-verzamelaars over de hele wereld (Credit: BBC/Getty)

De zintuiglijke verscheidenheid hield zelfs stand bij gebarentalen. Sprekers van Kata Kolok, een lokale gebarentaal die door ongeveer 1.200 mensen op Bali gesproken wordt, hadden bijna evenveel moeite als de Umpila met het beschrijven van kleuren. Sprekers van Amerikaanse Gebarentaal en Britse Gebarentaal daarentegen vonden deze taak relatief gemakkelijk, en scoorden ongeveer hetzelfde als Engelssprekenden.

Culturele factoren, van kunst tot architectuur, bleken een rol te spelen in hoe goed de deelnemers presteerden op de verschillende tests. Mensen uit gemeenschappen die aardewerk met patronen produceerden deden het beter in het praten over vormen. Diegenen die in hoekige in plaats van ronde huizen woonden, hadden de neiging beter te zijn in het beschrijven van hoekige vormen. En deelnemers uit gemeenschappen met gespecialiseerde musici waren beter in het beschrijven van geluiden – ook al waren ze zelf geen musicus.

“Alleen al het hebben van gespecialiseerde musici betekent dat die gemeenschap een bepaalde manier van praten over geluiden ontwikkelt, en dat iedereen beter lijkt te weten hoe je over geluiden moet praten,” aldus Majid.

Deelnemers uit gemeenschappen met gespecialiseerde musici waren beter in het beschrijven van geluiden - zelfs als ze zelf geen musicus waren (Credit: BBC/Getty) Taal en Waarneming
Deelnemers uit gemeenschappen met gespecialiseerde musici waren beter in het beschrijven van geluiden – zelfs als ze zelf geen musicus waren (Credit: BBC/Getty)

Voor degenen onder ons die meer tijd doorbrengen voor stille, reukloze schermen dan tussen geurende planten en jammende muzikanten, kan de studie een aanmoediging zijn om op zoek te gaan naar nieuwe zintuiglijke ervaringen. Maar het is ook een herinnering aan de waarde van taalkundige verscheidenheid.

Ook lezen:

Be the first to rate

Similar Posts