Togian White-EyeWetenschappers hebben een nieuwe vogelsoort ontdekt in Indonesië vlak bij de kust van drie kleine eilanden van de Togian Eilanden in centraal Sulawesi.

Het kleine groene vogeltje met de naam: de Togian White-Eye of Zosterops somadikartai, is voor het eerst gezien door Mochamad Indrawan en Sunarto van de University of Indonesia.

Volgens het persbureau Reuters is het net ontdekte groene vogeltje voorzien van een witte ring om het oog, verblijft in kleine groepjes en zal waarschijnlijk meteen toegevoegd worden aan de lijst van bedreigde diersoorten.

De definitieve identificatie is gedaan door door  dr. Pamela Rasmussen, een taxonomist (iemand die zich bezig houdt met het officieel melden en classificeren van onbekende dier- en plantensoorten).

Nieuwe vogelsoort al meteen op de gevarenlijst

De grootte van de populatie van de togianbrilvogel is niet gekwantificeerd omdat nog weinig bekend is over deze sinds de jaren 1990 ontdekte vogel. Omdat op deze eilanden bos wordt omgezet in landbouwgebied en ruimte voor menselijke bewoning (overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen) krimpt het leefgebied van deze brilvogel. Daarom staat de vogel als gevoelig (voor uitsterven) op de Rode Lijst van de IUCN.[1]

Zo’n 1.600 van de bekende 10.000 vogelsoorten komen voor in Indonesië.nieuwe vogelsoort

Be the first to rate

Similar Posts