Neville GoddardNeville Lancelot Goddard (1905-1972) was een diep invloedrijke leraar, en auteur.

Wikipedia verwijderde in 2016 de pagina van Neville Goddard (1905-1972) en tot op vandaag is deze niet hersteld. (inmiddels weer hersteld. Redactie Goodfeeling.nl) Neville is een van de belangrijkste en invloedrijkste New Thought stemmen van de afgelopen eeuw. Ik vond het belangrijk dat er een betrouwbare biografie van Neville online zou komen. Het volgende artikel richt zich slechts gedeeltelijk op de grote lijnen van Neville’s leven en meer op de groei en betekenis van zijn boodschap. Dit essay is in druk verkrijgbaar in Tarcher Perigee’s heruitgave van Neville’s eerste boek, At Your Command.

De woorden van spiritueel schrijver en spreker Neville Goddard hebben meer dan veertig jaar na zijn dood nog steeds de kracht om te boeien. In een sonore, korte toon die bewaard is gebleven op duizenden bandopnames die tijdens zijn leven zijn gemaakt en die nu wijd en zijd online circuleren, beweerde Neville met groot gemak wat velen fantastisch zouden vinden: De menselijke verbeelding is God – en onze gedachten scheppen onze wereld, in de meest letterlijke zin.

Neville Goddard was in de vorige eeuw misschien wel de meest intellectueel substantiële en charismatische verkondiger van de filosofie die in het algemeen New Thought wordt genoemd. Hij schreef meer dan tien boeken onder de eenzame pseudoniem Neville en was een populair spreker over metafysische thema’s vanaf het eind van de jaren dertig tot aan zijn dood in 1972.

Neville Goddard, die over een zelf opgeleid en ongewoon scherp intellect beschikte, huldigde een spirituele visie die moedig en veelomvattend was: Alles wat je ziet en ervaart, inclusief andere mensen, is het resultaat van je eigen gedachten en emotionele toestanden. Ieder van ons droomt een oneindig aantal realiteiten en uitkomsten in het bestaan. Als je je dit realiseert, zo onderwees Neville, zul je ontdekken dat je een sluimerende tak van De Schepper bent, gekleed in menselijke vorm en aan het roer van grenzeloze mogelijkheden.

Neville Goddard’s denksysteem beïnvloedde een breed scala van spirituele denkers en schrijvers, van bestseller auteur Joseph Murphy tot mystieke beeldenstormer Carlos Castaneda. Hij heeft nu een vurige online aanhang, verbonden door de proliferatie van zijn gedigitaliseerde lezingen en boeken. Sterker nog, Neville’s reputatie groeit nu blijkt dat zijn mystieke leringen overeenstemmen met belangrijke ontdekkingen en ontwikkelingen in het hedendaagse onderzoek over kwantumfysica.

Toch is er weinig bekend over deze spirituele leraar die zo’n ongewone aantrekkingskracht uitoefende op de Amerikaanse spirituele wereld van de twintigste eeuw. Neville cultiveerde een sfeer van mysterie, wat heeft bijgedragen aan de intrige en vragen rond zijn ideeën – en waar ze vandaan kwamen.

Een geboren filosoof

Neville Lancelot Goddard werd op 19 februari 1905 geboren op het toenmalige Britse protectoraat Barbados in de stad St. Michael in een Anglicaans gezin van negen zonen en één dochter. Een roddelrubriek uit de jaren 1950 beschreef de jonge Neville als “enorm rijk”, zijn familie bezat “een heel eiland in de West Indies”.

De waarheid was veel bescheidener. Neville beschreef zijn eigen Engelse ouderlijk huis als gelukkig, maar versleten. Er was voortdurend gedrang tussen zijn broers om kleren en tweede porties aan de eettafel. Neville kwam op zeventienjarige leeftijd naar New York City om theater te studeren – een stap die leidde tot een succesvolle carrière als vaudeville danser en Broadway acteur. Hij toerde met dansgroepen door Amerika en Engeland. Maar Neville’s theaterleven was van hand tot hand; hij vulde zijn inkomen aan door te werken als liftbediende en expeditiebediende.

De ambitie van de jonge artiest voor het toneel begon te vervagen toen hij in aanraking kwam met een verleidelijke reeks van spirituele ideeën – eerst met zelfbenoemde occulte groepen en later met de hulp van een life changing mentor. In zijn lezingen beschreef Neville zijn studie met een tulband dragende in Ethiopië geboren rabbi genaamd Abdullah. Hun eerste ontmoeting, zei Neville, had een air van kismet:

Toen ik mijn vriend Abdullah in 1931 voor het eerst ontmoette, kwam ik een zaal binnen waar hij sprak en toen de toespraak was afgelopen, kwam hij naar me toe, stak zijn hand uit en zei: “Neville, je bent zes maanden te laat.” Ik had de man nog nooit gezien, dus ik zei: “Ik ben zes maanden te laat? Hoe kent u mij?” en hij antwoordde: “De broeders vertelden me dat je zou komen en je bent zes maanden te laat.”

Volgens Neville bestudeerden de twee samen gedurende vijf jaar Hebreeuws, de Schrift en Kabbala – en plantten zo de zaden van Neville’s filosofie van mentale creativiteit.

Neville zei dat zijn eerste begrip van de kracht van creatieve gedachten kwam toen hij in de winter van 1933 in een gehuurde kamer woonde in Manhattan’s Upper West Side. De jongeman was depressief: zijn theatercarrière was vastgelopen en zijn zakken waren leeg. “Na twaalf jaar in Amerika was ik een mislukking in mijn eigen ogen,” zei hij later. “Ik zat in het theater en verdiende mijn geld en gaf het dezelfde maand nog allemaal uit”. De 28-jarige verlangde ernaar om Kerstmis met zijn familie in Barbados door te brengen; maar hij kon het zich niet veroorloven om te reizen.

“Leef alsof je daar bent,” zei Abdullah tegen hem, “en dat zul je daar zijn.” Zwervend door de straten van New York City, dacht Neville aan zijn doel – zoals hij later zijn toehoorders zou aansporen – en nam het gevoel over dat hij echt en waarachtig thuis was op zijn geboorte-eiland. “Abdullah leerde me hoe belangrijk het is om trouw te blijven aan een idee en geen compromissen te sluiten,” herinnerde hij zich. “Ik aarzelde, maar hij bleef trouw aan de veronderstelling dat ik op Barbados was en eerste klas had gereisd.”

Op een decemberochtend voordat het laatste schip dat jaar uit New York zou vertrekken naar Barbados, ontving Neville Goddard een brief van een broer die al lang geen contact meer mee had: Er zat $ 50 in en een ticket om te gaan varen. Zijn experiment had gewerkt, zo leek het.

Neville ontdekte wat uiteindelijk het kenmerk van zijn filosofie werd: Het is noodzakelijk om het gevoel te hebben dat je doel al bereikt is. “Het is niet wat je wilt dat je aantrekt,” schreef hij. “Je trekt aan wat je gelooft dat waar is.”

Gevoel is het geheim

Neville raakte ervan overtuigt dat de Schrift bol stond van dit idee dat de mens vanuit het eindresultaat moest denken. Hij noemde het de staat van “IK BEN” – dit is een mystieke vertaling van de naam van God. De mens kon elk doel bereiken, zo redeneerde hij, op voorwaarde dat hij zich het gevoel daarvan in het nu eigen maakte. Neville herinterpreteerde elke episode in de Schrift als een psychologische gelijkenis van deze waarheid. In een voorbeeld uit zijn boek Your Faith Is Your Fortune uit 1941 liet hij het verhaal van de vrouw van Lot, die in een zoutpilaar verandert na een terugblik op de stad Sodom, opnieuw klinken: “Niet wetende dat het bewustzijn zich steeds uitbeeldt in omstandigheden om je heen, kijk je, net als de vrouw van Lot, voortdurend terug op je probleem en raak je opnieuw gehypnotiseerd door de schijnbare vanzelfsprekendheid ervan.”

In zijn ogen was de hele Schrift niets anders dan een blauwdruk voor de ontwikkeling van de mens. “De Bijbel bevat geen enkele verwijzing naar een persoon die ooit heeft bestaan, of een gebeurtenis die ooit op aarde heeft plaatsgevonden,” vertelde Neville het publiek. “Alle verhalen van de Bijbel ontvouwen zich in de gedachten van de individuele mens.” Neville schilderde Christus niet af als een levende figuur, maar eerder als een mythische meester psycholoog wiens wonderen en gelijkenissen de kracht van creatieve gedachten aantonen.

Echte Magie

In openbare toespraken deed Neville vaak extravagante beweringen – zoals zijn gebruik van mentale visualisaties om eervol ontslag te krijgen uit het Amerikaanse leger nadat hij was opgeroepen in het hoogtepunt van de Tweede Wereldoorlog. In werkelijkheid vond zo’n plotseling ontslag plaats.

Neville Goddard ging het leger in op 12 november 1942, verplicht om te dienen voor de duur van de oorlog. Maar uit militaire dossiers blijkt dat de mysticus vier maanden later, in maart 1943, werd “ontslagen uit de dienst om werk te aanvaarden in een industrie die essentieel is voor de oorlog”.

Neville hervatte zijn “essentiële oorlogstijd” baan als metafysisch lector in New York’s Greenwich Village. Een profiel in The New Yorker van 11 september 1943, beschreef de knappe spreker terug achter de lessenaar voor een zwijmelend (en vaak vrouwelijk) New Yorks publiek.

Het is onduidelijk waarom Neville, een lenige man in blakende gezondheid, op het hoogtepunt van de oorlog uit het leger werd ontheven. “Helaas,” zei een legerofficier van public affairs. “Mr. Goddard’s gegevens zijn vernietigd tijdens de brand in 1973 in het National Personnel Records Center.

Neville Goddard maakte ook gewaagde beweringen over de uiteindelijke – en zeer voorspoedige – opkomst van de levensmiddelen- en winkelbedrijven van zijn familie op Barbados. Ook deze beweringen zijn in overeenstemming met openbare documenten.

Zelfs Neville’s verhalen over de mysterieuze leraar Abdullah zijn aannemelijk.

Verborgen Meesters

Neville’s beschrijving van de training onder een spirituele leraar met tulband had een zekere stamboom in Amerika’s alternatieve spirituele cultuur. Het was een concept dat de Russische mystica Madame H.P. Blavatsky in de geesten van westerse zoekers deed ontbranden met haar laat-negentiende eeuwse verhalen over haar mentorschap aan ongeziene Mahatma’s, of Grote Zielen. Blavatsky wekte de hoop dat er onzichtbare hulp was; dat men leiding kon zoeken bij een moeilijk te plaatsen meester van wijsheid, iemand die uit een exotisch land zou kunnen komen, of van een ander bestaansniveau en die verlichte kennis zou kunnen overbrengen.

Joseph Murphy

De Ierse emigrant-schrijver Joseph Murphy arriveerde in New York City in het begin van de jaren 1920 met een graad in scheikunde en een passie om metafysica te bestuderen. Murphy wordt alom herinnerd om zijn best-seller The Power of Your Subconscious Mind uit 1963. Het boek blijft een van de meest boeiende en populaire werken van de positieve-geest metafysica. Kort voor zijn dood in 1981, beschreef Murphy, in een weinig bekende reeks interviews gepubliceerd door een Franse pers in Quebec, zijn eigen ontmoeting met de mysterieuze Abdullah. Interviewer Bernard Cantin vertelde het verhaal in zijn 1987 boek van dialogen met Murphy:

Het was in New York dat Joseph Murphy ook de professor Abdullah ontmoette, een Joodse man van zwarte afkomst, een inwoner van Israël, die tot in de kleinste details alle symboliek kende van elk van de verzen van het Oude en het Nieuwe Testament. Deze ontmoeting was een van de belangrijkste in Dr. Murphy’s spirituele evolutie. Abdullah, die de familie Murphy nooit had gezien of gekend, zei ronduit dat Murphy uit een gezin van zes kinderen kwam en niet uit vijf, zoals Murphy zelf had geloofd. Later ondervroeg Murphy geïntrigeerd zijn moeder en leerde dat hij inderdaad nog een broer had gehad, die een paar uur na zijn geboorte was gestorven en waar nooit meer over werd gesproken.

Castaneda

Castaneda weefde zijn eigen verhalen over mentorschap van een schimmige instructeur, in zijn geval een inheemse Amerikaanse tovenaar genaamd Don Juan. Castaneda ontdekte Neville voor het eerst via een vroege liefde in Los Angeles, Margaret Runyon, die een van Neville’s meest toegewijde studenten was. Margaret, een nicht van de Amerikaanse verhalenverteller Damon Runyon, maakte de Latijnse kunststudente het hof bij een vriendin thuis en gaf Carlos een slank Neville-boekje mee, getiteld The Search, waarin ze haar naam en telefoonnummer had gegraveerd. De twee werden later man en vrouw.

Runyon sprak vaak met Castaneda over haar mystieke leraar Neville, maar hij reageerde met niet meer dan milde belangstelling – met één uitzondering. In haar memoires herinnert Runyon zich dat Castaneda gefascineerd raakte toen het gesprek over Neville’s discipelschap onder een exotische leraar ging:

…het was meer dan de boodschap die Carlos aantrok, het was Neville Goddard zelf. Hij was zo mysterieus. Niemand wist echt zeker wie hij was of waar hij vandaan kwam. Er waren vage verwijzingen naar Barbados in West-Indië en dat hij de zoon was van een zeer rijke plantage familie, maar niemand wist het zeker. Ze konden zelfs niet zeker zijn over die Abdullah, zijn Indiase leraar, die altijd ver weg in de jungle was, of ergens anders. Het enige wat je echt wist was dat Neville hier was en dat hij misschien volgende week terug zou komen, maar dan nog…

“Er was,” concludeerde ze, “een zekere kracht in die positie, een aantrekkelijk soort vrijheid in het ontbreken van het verleden en Carlos wist het.”

Werkt het?

Als men Neville’s filosofie beschouwt, lijkt wat naar voren komt bijna te mooi om waar te zijn: Geloof dat je je doel al bezit en dat zul je ook. “De mens beweegt zich in een wereld die niets meer of minder is dan zijn bewustzijn geobjectiveerd,” concludeerde hij. Als dat waar is, zou men zich kunnen afvragen, waarom is dit principe dan door zo betrekkelijk weinigen ontdekt?

In een weinig bekend boek uit 1946 nam de occulte filosoof Israel Regardie de maat van de ontluikende creatieve-geest bewegingen, waaronder Unity, Christian Science en Science of Mind. Regardie besteedde speciale aandacht aan het geval Neville, wiens leer volgens hem zowel de hoop als de valkuilen van de New Thought filosofie weerspiegelde. Regardie geloofde dat Neville diepzinnige en waarachtige ideeën bezat; maar hij vond dat deze ideeën werden aangeboden zonder voldoende aandacht voor training of praktijk. Kon de gewone mens zijn gedachten en stemmingen werkelijk beheersen op de manier die Neville voorschreef? In The Romance of Metaphysics, schreef Regardie:

Neville’s methode is gezond genoeg. Maar de moeilijkheid is dat weinigen in staat zijn deze emotionele exaltatie of deze intellectuele concentratie op te brengen, die de koninklijke toegangen zijn tot de citadel van het Onbewuste. Als gevolg van dit duidelijke gebrek aan training of techniek, dwaalt de geest overal rond en duizend en één dingen die totaal geen verband houden met ‘IK BEN’ komen steeds weer voorop in hun aandacht.

Neville bood zijn toehoorders en lezers eenvoudige meditatieve technieken aan, zoals het beoefenen van visualisatie voor het slapen gaan, of het herhaaldelijk naspelen van een klein, geïdealiseerd imaginair drama dat iemands succes symboliseert, zoals het ontvangen van een prijs of een feliciterende handdruk. Maar Regardie redeneerde dat Neville, als danser en acteur, een unieke controle over zijn geest en lichaam bezat die zijn publiek niet had: “Neville Goddard kent de kunst van het ontspannen instinctief. Hij is een danser en een danser moet zich noodzakelijkerwijs ontspannen. Daarom geloof ik dat hij zich niet volledig en bewust realiseert dat de gemiddelde persoon in zijn publiek het mechanisme van ontspanning niet kent, niet weet hoe hij moet ‘loslaten’.”

“Van alle metafysische systemen die ik ken,” concludeerde Regardie, “is dat van Neville het duidelijkst magisch. Maar omdat dit het meest magische is, vereist het juist daarom een systematische training van hen die de poorten willen naderen en betreden.” Bij gebrek aan deze training, schreef Regardie, “is zijn systeem in werkelijkheid strikt persoonlijk.” Het werkt misschien voor hem, vermoedde de journalist, maar niet voor anderen.

Leven in de materiële wereld

Is Regardie’s kritiek terecht? Er zijn zeker getuigenissen van het tegendeel. In zijn boek The Law and the Promise uit 1961 gaf Neville Goddard een overvloed aan brieven van mensen die zeiden dat zij succes hadden behaald met behulp van zijn methoden. Maar als je deze passages leest, krijg je een andere indruk. Student na student houdt zich bezig met vurig materiële doelen: een nieuw huis, een nieuwe auto, een nieuw pak, cash in the pocket. Maar dit was niet Neville’s uiteindelijke doel.

In een lezing uit 1967, trok Neville Goddard een intrigerende tegenstelling:

Wat zou goed voor je zijn? Vertel het me, want uiteindelijk zal elk conflict zichzelf oplossen, omdat de wereld simpelweg het wezen weerspiegelt dat jij veronderstelt te zijn. Op een dag zul je zo verzadigd zijn van rijkdom, zo verzadigd van macht in de wereld van Caesar, dat je alles de rug toekeert en op zoek gaat naar het woord van God … Ik geloof dat iemand zich volledig moet verzadigen met de dingen van Caesar voordat hij hongerig is naar het woord van God.

Deze passage klinkt een toon die weerklinkt in verschillende esoterische tradities: Men kan geen afstand doen van wat men nog niet bereikt heeft. Om verder te gaan dan de materiële wereld, of haar rijkdom, moet men die rijkdom kennen. Maar voor Neville – en dit werd de hoeksteen van zijn filosofie – was materiële verworvenheid slechts een stap naar de realisatie van een veel grotere en ultieme waarheid.

In de laatste twaalf jaar van zijn leven sloeg de leraar met zijn filosofie een radicaal nieuwe richting in – een richting die hem een deel van zijn populariteit in het positief-denken-circuit kostte. Neville Goddard vertelde over een schokkende mystieke ervaring die hij in 1959 had, waarbij hij als kind herboren werd uit zijn schedel, die zich als een baarmoeder opende. (In de Bijbel wordt Golgotha vertaald als schedel).

In een complexe verweving van Schrift en persoonlijke ervaring, vertelde Neville over “de Belofte:” dat ieder van ons Christus is die wacht om bevrijd te worden door metafysische wedergeboorte; dit is de ware symbolische betekenis van de kruisiging waarin God mens werd zodat de mens zichzelf op een dag als God zou kunnen kennen. Onze verbeelding, onderwees Neville, is het God-zaad. Hij zag de letterlijke en uiteindelijke waarheid in Psalm 82:6, “Gij zijt goden.”

Het publiek van Neville’s lezingen leek echter de voorkeur te geven aan de vroegere boodschap van affirmatief-geestelijk succes, of wat hij “Imaginisme” noemde. Veel toehoorders, klaagde de mysticus, “zijn helemaal niet geïnteresseerd in het raamwerk van geloof, een geloof dat leidt tot de vervulling van Gods belofte,” zoals ervaren in zijn visie van wedergeboorte. Het publiek dreef weg. Aangespoord door zijn agent om van dit thema af te zien, “of je hebt helemaal geen publiek,” herinnerde een student zich dat Neville Goddard antwoordde, “Dan vertel ik het tegen de kale muren.”

Toen Neville Goddard op 1 oktober 1972 in zijn huis in West Hollywood overleed aan een hartstilstand, werd zijn overlijden slechts gemarkeerd door een kort overlijdensbericht in The Los Angeles Times en een inderhaast georganiseerde herdenkingsdienst. Het tijdperk van de Waterman leek weinig belangstelling te hebben voor deze zilverharige ziener die sprak over de menselijke verbeelding als God.

Wederopstanding

In het begin van de eenentwintigste eeuw lijkt Neville’s naam een relikwie te zijn. Maar de mystieke filosoof heeft juist een renaissance van aandacht beleefd.

Neville’s werk wordt geprezen door sommige van de best verkopende New Age schrijvers van vandaag, zoals Wayne Dyer en Rhonda Byrne. Als gevolg daarvan hebben zijn boeken een nieuwe golf van populariteit bereikt. Wat meer is, Neville’s boodschap, misschien meer dan die van enig andere New Thought schrijver, is een voorloper van en samengesmolten met de huidige debatten in de kwantumfysica.

Natuurkundige tijdschriften bespreken tegenwoordig routinematig wat het “kwantum meetprobleem” wordt genoemd. Veel mensen hebben wel eens van een versie ervan gehoord. In essentie blijkt uit meer dan tachtig jaar laboratoriumexperimenten dat deeltjes op atomaire schaal alleen op een bepaalde plaats verschijnen als er een meting wordt verricht. De kwantumtheorie stelt dat geen meting betekent dat er geen precies en gelokaliseerd object bestaat, althans op sub-atomaire schaal.

Meerdere mogelijke parallelle realiteiten

Neville Goddard onderwees eveneens dat de geest meerdere en naast elkaar bestaande werkelijkheden creëert. Alles bestaat al in potentie, zei hij en door onze gedachten en gevoelens kiezen we welke uitkomst we uiteindelijk ervaren. Inderdaad, Neville Goddard zag de mens zoals sommige kwantumtheoretici de waarnemer zien die metingen doet in CERN, effectief bepalend waar een subatomair deeltje zal verschijnen als een gelokaliseerd object. Bovendien schreef Neville dat alles en iedereen die wij ervaren in ons geworteld is, zoals wij uiteindelijk in God geworteld zijn. De mens bestaat in een oneindige kosmische vervlechting van eindeloze dromen van de werkelijkheid – tot de uiteindelijke realisatie van iemands identiteit als Christus.

In een bijna profetische observatie in 1948, vertelde hij luisteraars: “Wetenschappers zullen op een dag verklaren waarom er een serieel universum is. Maar in de praktijk is het belangrijker hoe je dit seriële universum gebruikt om de toekomst te veranderen.” Meer dan enig ander spiritueel leraar, creëerde Neville een mystieke correlatie met de kwantumfysica.

* * *

Tijdens zijn leven bereikte Neville nooit de roem of reputatie van zijn bekendere tijdgenoten, zoals Ernest Holmes en Joseph Murphy. Sommige van zijn meer radicale theorieën kostten hem segmenten van zijn publiek. Maar het was zijn intellectuele moed en de elegante congruentie van zijn ideeën, die heeft geleid tot zijn erkenning tot de dag van vandaag als een van de meest baanbrekende en vooruitziende theoretici van de moderne spiritualiteit.

Deze autodidact, onbelemmerde reiziger in het kosmische geheel zal zich waarschijnlijk ontpoppen als de meest blijvende stem van de positieve-mind beweging.

* Neville Goddard heeft het misschien al laten doorschemeren, vooral in het licht van zijn liefde voor Hebreeuwse symboliek. Hij noemde Abdullah liefkozend “Ab” – een variant van het Hebreeuwse abba voor “vader.” Neville kan een mythische “vader mentor” hebben gevormd uit verschillende leraren.

Be the first to rate

Similar Posts