Met mondklikken kunnen deskundigen waarnemen of een schijf op een meter afstand bewogen is. Hier zie je hoe we allemaal kunnen profiteren van het benutten van onze verborgen zintuigen.

Ik zit aan mijn bureau met gesloten ogen en beweeg een eetbordje voor mijn gezicht heen en weer terwijl ik herhaal Test! Test! Test!. Het lijkt misschien excentriek, maar ik probeer mezelf de fascinerende vaardigheid van echolocatie aan te leren: navigeren in de wereld door echo, net als een vleermuis, of een dolfijn.

Mondklikken wordt als begrip steeds bekender

Echolocatie heeft de laatste jaren aan bekendheid gewonnen als een vaardigheid die sommige blinde mensen gebruiken om hun omgeving met verbazingwekkende precisie in kaart te brengen. Ze kunnen bomen, gebouwen of deuropeningen waarnemen door met hun mond een klikkend geluid te maken en te luisteren naar de echo.

Maar onderzoek heeft uitgewezen dat de basisbeginselen van je op deze manier oriënteren door iedereen geleerd kunnen worden, blind of ziende. Een groeiend aantal onderzoeken moedigt ons aan onze zintuiglijke mogelijkheden uit te breiden – en zintuigen wakker te maken die verwaarloosd, onderdrukt of zelfs buiten het menselijk begripvermogen geacht werden.

Mondklikken is als begrip al bekend sinds de jaren ’40. Maar het is pas het laatste decennium systematisch bestudeerd, zowel als een potentieel levensveranderende vaardigheid voor blinden als een manier om te onderzoeken hoe onze hersenen omgaan met zintuiglijke informatie.

Sommige mensen zijn experts in het navigeren door de wereld door echo, zoals een dolfijn (Credit: BBC/Getty)
Sommige mensen zijn experts in het navigeren door de wereld op basis van echo, zoals een dolfijn (Credit: BBC/Getty)

We meten de best mogelijke menselijke echo-locators, die we echo-experts noemen, zegt Lore Thaler, een hoogleraar psychologie aan de Durham Universiteit en een van de meest vooraanstaande experts ter wereld over menselijke echolocatie. Dit zijn typisch mensen die het al lang gebruiken en gewoon een heel goede scherpte vertonen. Ze kunnen dingen die, als je er nieuw mee bent, gewoon niet kunnen.

Audio-visuele vaardigheden

Alleen met mondklikken kunnen echo-experts waarnemen of een schijf op een meter afstand van hen verschoven is met ongeveer de breedte van een vinger. Ze kunnen zien of een voorwerp op 2 m afstand een lantaarnpaal, auto of boom is. Zelfs degenen die vrij nieuw zijn in de vaardigheid kunnen een muur op meer dan 30m afstand waarnemen.

Dit betekent niet dat mondklikken de mens dezelfde nauwkeurigheid biedt als zicht. Sommige vleermuissoorten kunnen ultrasoon gebruiken om op motten te jagen, maar menselijke echo-locators hebben moeite om zulke kleine doelen op te sporen. En omdat mondklikken alleen werkt voor driedimensionale voorwerpen, kan het niet gebruikt worden om bijvoorbeeld gedrukte teksten te lezen.

Gebruikt naast traditionele hulpmiddelen, kan echolocatie transformatief zijn voor blinden (Credit: BBC/Getty)
Gebruikt naast traditionele hulpmiddelen, kan echolocatie transformatief zijn voor blinden (Credit: BBC/Getty)

Hoewel het volgens Thaler nog steeds een zeer krachtige techniek is. Gebruikt naast traditionele hulpmiddelen zoals een wandelstok of een geleidehond, kan het voor blinden transformatief zijn, haar onderzoek heeft aangetoond. Het kan hen helpen veiliger te reizen, obstakels op hoofdhoogte te vermijden en zelfs hun eigen portiek te herkennen. Het zijn deze kleine dingen die een verschil kunnen maken voor hoe zelfverzekerd iemand is en of hij met plezier op stap gaat, zegt ze.

Hoewel Thaler ziende is, beheerst ze echo-locatie en heeft ze de techniek geleerd aan blinde volwassenen en zelfs aan kinderen vanaf drie jaar.

Als je in een ziende wereld bent, zoals wij en dan je gezichtsvermogen verliest, verlies je echt een heleboel in termen van hoe je bij dingen kunt komen en hoe je je kunt verplaatsen, zegt ze. Als je daar echolocatie bij hebt wordt het veel gemakkelijker, want het geeft je meer controle over de ruimte die je aan het verkennen bent.

Voor wie niet ziet, kan echolocatie meer controle geven over de ruimte die verkend wordt (Credit: BBC/Getty)
Voor wie niet ziet, kan echolocatie meer controle geven over de ruimte die verkend wordt (Credit: BBC/Getty)

Als je zelf een poging wilt wagen, probeer het experiment dan met een bord of dienblad. Sluit je ogen, begin te spreken of maak een klikkend geluid en beweeg het heen-en-weer en van de ene kant naar de andere.

Luister naar de verandering in geluid

Zonder je ogen te openen, zul je langzamerhand kunnen horen waar het bord zich bevindt. Als volgende stap raadt Thaler aan langzaam in een hoek te draaien, ogen dicht en aan de hand van je geluid te horen of je naar de muur kijkt, of naar de kamer.

Wanneer ziende mensen leren navigeren op geluid, schakelen ze het deel van hun hersenen in dat zich gewoonlijk met het zicht bezighoudt

Thaler en haar collega’s bestuderen momenteel hersenscans van ziende en blinde mensen die echolocatie leren. Tot nu toe hebben voorlopige resultaten nogal opzienbarende resultaten laten zien: wanneer ziende mensen leren navigeren met behulp van geluid, schakelen ze het deel van hun hersenen in dat zich gewoonlijk met het gezichtsvermogen bezighoudt.

We denken graag aan zicht als een zintuig dat op zichzelf staat en we hebben er bepaalde middelen voor bestemd, zoals de ogen en specifieke delen van de hersenen, zegt Thaler.

Maar in plaats daarvan kunnen onze hersenen zintuiglijke informatie misschien wat flexibeler verwerken – zien met onze oren zo je wilt. Het is alleen dat er meestal voor ziende mensen geen reden is om dat te doen.

Onze hersenen kunnen misschien
Onze hersenen kunnen misschien zien met onze oren – het is alleen dat de meesten van ons het niet proberen (Credit: BBC/Getty)

Zoals Thaler opmerkt: Als je een ziende bent, krijg je de ruimtelijke dingen meestal door via het gezichtsvermogen. Er is maar weinig stimulans om je zintuiglijk repertoire uit te breiden, want je redt je met het zicht. Dus waarom zou je die moeite doen?

Zintuiglijk teamwork

In het dagelijks leven ligt onze echte zintuiglijke superkracht niet in een afzonderlijke vaardigheid, maar in hun combinatie. Dit komt omdat elk zintuig op zichzelf betrekkelijk zwak is.

Vaak zijn mensen nogal verbaasd, wanneer ze gedwongen worden slechts één [zintuig] op één manier te gebruiken hoe slecht ze er in zijn zegt James Negen een onderzoeker in de afdeling psychologie van de Engelse Durham Universiteit.

Ons perifeer zicht bijvoorbeeld is nogal slecht. Maar we kunnen het combineren met een ander zintuig zoals het gehoor om uit te maken waar iets is – een naderende auto bijvoorbeeld. Dit staat bekend als het “bi-modale precisie voordeel” en kan van cruciaal belang zijn voor zoiets eenvoudigs als veilig de weg oversteken.

mondklikken Ons perifere zicht heeft de neiging slecht te zijn, maar we kunnen het combineren met horen om uit te maken waar iets is (Credit: BBC/Getty)
Ons perifeer zicht heeft de neiging slecht te zijn, maar we kunnen het combineren met ons gehoor om op te merken waar iets is (Credit: BBC/Getty)

Maar er is een addertje onder het gras: kinderen hebben deze vaardigheid nog niet.

Kinderen onder de 10 jaar, zelfs kinderen in de zuigelingenleeftijd, doen veel dingen waarvoor ze moeten samenvoegen wat ze zien en wat ze horen, of wat ze voelen en wat ze zien, al deze verschillende multi- zintuiglijke processen, zegt Negen. Maar dit heel specifieke, waarbij je de twee coördineert om preciezer te zijn dan met een van beide alleen – kinderen zijn er in veel studies niet in geslaagd dat effect aan te tonen.

Kinderen hebben nog niet de vaardigheid om verschillende zintuigen samen te voegen om preciezer te zijn (Credit: BBC/Getty)
Kinderen hebben nog niet de vaardigheid om verschillende zintuigen samen te voegen om preciezer te zijn (Credit: BBC/Getty)

Voor kinderen die een deel van hun gezichtsvermogen verloren hebben, kan dit het moeilijk maken om van mondklikken te profiteren. Volwassenen kunnen de techniek samen met hun resterende gezichtsvermogen gebruiken en doen het beter dan met een van beide zintuigen alleen.

Kinderen kunnen dit over het algemeen niet. Ze hebben de neiging zich ofwel op hun zicht, ofwel op hun gehoor af te stemmen. De vraag is of ze geleerd kan worden beide te gebruiken.  

De leden van het team slaagden erin dit in een laboratorium omgeving te doen. Ze gaven kinderen gedetailleerde feedback over hoe ze elk zintuig gebruikten bij een taak. De kinderen waren toen in staat de zintuigen te combineren zoals een volwassene en nauwkeuriger te oordelen. Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen of zo’n training een blijvend effect heeft.

Wie weet welke verborgen zintuigen we hebben die wachten om ontdekt te worden? (Credit: BBC/Getty)
Wie weet welke verborgen zintuigen we hebben die wachten om ontdekt te worden? (Credit: BBC/Getty)

Ik zet mijn eigen experimenten met echolocatie en mondklikken voort, met behulp van Lore Thaler’s adviezen voor beginners. Mijn grootste prestatie tot nu toe is dat ik met gesloten ogen door een deuropening kom zonder de zijkanten aan te raken. Het is vreemd te bedenken dat dit vermogen al mijn hele leven in me zit ongebruikt en onopgemerkt tot een eigenzinnig experiment met een porseleinen bord het naar buiten bracht.

Be the first to rate

Similar Posts