Groeien in je spiritualiteit is een proces van het afwerpen van onze verkeerde en onwerkelijke concepten, gedachten, overtuigingen en ideeën en van het bewuster en bewuster worden van ons innerlijk wezen.

Dit proces legt de innerlijke geest bloot die altijd aanwezig is, maar verborgen achter de ego-persoonlijkheid.

Wat is spirituele groei?

Spirituele groei is het proces van innerlijk ontwaken, het stijgen van het bewustzijn voorbij het gewone, alledaagse bestaan en het ontwaken tot enkele Universele waarheden. Het betekent voorbij het verstand en het ego gaan en beseffen wie je werkelijk bent.

  • Spirituele groei is van groot belang voor iedereen, in alle lagen van de bevolking.
  • Spirituele groei is de basis voor een beter en harmonieuzer leven voor iedereen, een leven vrij van spanning, angst en bezorgdheid.
  • Spirituele groei helpt ons te leren om omstandigheden en mensen geen invloed te laten hebben op ons innerlijk wezen en onze gemoedstoestand. Het helpt ons kalmte en onthechting te manifesteren en innerlijke kracht en sterkte te tonen, wat nuttige en belangrijke hulpmiddelen zijn die iedereen nodig heeft.

Spiritueel zijn is geen smoes

Spirituele groei is geen excuus om aan verantwoordelijkheden te ontkomen. Het betekent niet dat je je vreemd en raar gedraagt, of dat je een onpraktisch mens wordt. Het is een methode om te groeien en een sterker, gelukkiger en verantwoordelijker mens te worden.

Een evenwichtig leven vereist dat we niet alleen zorgen voor de benodigdheden van lichaam, gevoelens en verstand, maar ook voor de geest en dit is de rol van spirituele groei.

Hier zijn de 10 Tips voor Geestelijke Groei

Lees spirituele en opbeurende boeken

Denk na over wat je leest en ga na hoe je de informatie in je leven kunt gebruiken.

Mediteer elke dag minstens 15 minuten

Als je niet weet hoe je moet mediteren, is het gemakkelijk om boeken, websites of leraren te vinden die je meditatie kunnen leren.

Leer je geest tot rust te brengen

Leer je geest rustig te maken door concentratieoefeningen en meditatie.

Je bent meer dan je lichaam

Erken het feit dat je een geest bent met een fysiek lichaam en niet een fysiek lichaam met een geest. Als je dit idee kunt aanvaarden, verandert het je houding tegenover mensen, het leven en de gebeurtenissen en situaties die je meemaakt.

Kijk in jezelf

Kijk vaak in jezelf en in je geest en probeer uit te vinden wat het is dat je een bewust en levend gevoel geeft.

Denk positief

Als je merkt dat je negatief denkt, schakel dan onmiddellijk over op positief denken. Streef ernaar controle te hebben over wat je geest binnenkomt. Open de deur voor het positieve en sluit hem voor het negatieve.

Ontwikkel de geluksgewoonte

Bekijk het leven altijd van de zonnige kant en streef ernaar overal het goede, grappige en positieve in te zien. Dit zal je helpen een gelukkige gemoedstoestand te ontwikkelen.

Geluk komt van binnenuit, als je niet toestaat dat negatieve gedachten en gevoelens je geest vullen. Laat externe omstandigheden je geluk niet voor je bepalen.

Oefen je wilskracht uit

Oefen vaak je wilskracht en besluitvaardigheid, zelfs in kleine alledaagse zaken. Neem je eigen beslissingen in zaken die jou persoonlijk betreffen. Dit zou je sterker maken en je controle over je geest geven.

Bedank het Universum

Dank het Universum voor alles wat je bezit en voor alles wat je krijgt of bereikt.

Wees een geduldiger en toleranter mens

Tolerantie, geduld, tact en consideratie voor anderen tonen maken je een beter mens en verruimen je bewustzijn en bewustwording voorbij het ego.

Spirituele groei is het geboorterecht van iedereen. Het is de sleutel tot een leven van geluk en gemoedsrust en tot het manifesteren van de enorme kracht van de geest in je.

Deze geest is ook aanwezig in de meest materiële persoon, net als in de meest spirituele persoon. Het niveau van de manifestatie van spiritualiteit hangt af van hoeveel de innerlijke geest dicht bij de oppervlakte is en van hoeveel hij verborgen is door onze gedachten, overtuigingen en negatieve gewoonten.

Gerelateerd artikel: Wat is spiritualiteit?

“De mate van vrijheid van ongewenste gedachten en de mate van concentratie op een enkele gedachte zijn de maatstaven om spirituele vooruitgang te meten.”
– Ramana Maharshi

“Het is altijd het valse dat je doet lijden, de valse verlangens en angsten, de valse waarden en ideeën, de valse relaties tussen mensen. Verlaat het valse en je bent vrij van pijn: waarheid maakt gelukkig, waarheid bevrijdt.”

“Het geheim van gezondheid voor geest en lichaam is niet te treuren om het verleden, niet te piekeren over de toekomst, of niet te anticiperen op moeilijkheden, maar wijs en serieus in het huidige moment te leven.”

En nu mijn mening (uit 2002)

Groeien
Groeien

Groeien in je spiritualiteit anno 2002:

Spiritualiteit is een te breed begrip om op een enkele pagina de inhoud ervan te omschrijven, maar sinds de mensheid bestaat, is het er al.

Mensen (en met name religieuze leiders) hebben zich altijd bezig gehouden met het profileren / vormgeven van spiritualiteit voor de gewone man. Zonder de kans te krijgen zelf op onderzoek te gaan, kregen ze het voorgekauwde kostje van hun koning, keizer, admiraal.

Onnodig om te zeggen dat deze leiders een prominente rol voor zichzelf hadden weggelegd in hun eigen visie op geestelijkheid. Goden werden voor elk natuurelement uit de mouw geschud en als klap op de vuurpijl verhieven ze zichzelf ook nog tot een soort god die aanbeden diende te worden. Zo zat hij/zij lekker vast in het zadel, want weg gaan was toen ook plaats vergaan.

Bovendien zijn zelfstandig denkende en mensen die slechte onderdanen. De eigen gedachten bezitten namelijk een enorme kracht. Ze zijn als zaden waaruit gevoelens, woorden, daden en gewoonten groeien.

Er wordt dan ook gezegd: “Je bent wat je denkt”. Positief denken is geen goedkope truc of een “keep smiling methode”, maar een levenskunst die je jezelf eigen kunt maken door inzicht en oefening. Positief denken leidt op een natuurlijke manier tot innerlijk geluk.

De kunst van dit alles is om het in je eigen leven toe te passen. Helaas is voor veel mensen de gedachtesprong naar een ander soort leven te groot, althans dat denken ze. “Back to basics” dus. Het draait in principe alleen om het loskoppelen van buitenaf ingebrachte informatie, die niet eerder door jezelf is beleefd of ervaren. Zie het als een scheikundeles.

aa.htm1

Je gelooft pas dat een vacuüm getrokken fles lichter is dan een gewone lege fles, als je die proef zelf hebt gedaan, of met eigen ogen “live” hebt gezien.

Groeien in je spiritualiteit

Niet alle beproevingen kunnen in je dagelijkse leven in de praktijk van nut zijn, zeg maar de meeste niet. Zo is het ook met spiritualiteit. Er zijn maar een paar aspecten die echt de moeite waard zijn om in je dagelijkse leven te integreren.

  • Groeien in je spiritualiteit met Positief denken
  • Groeien in je spiritualiteit met Medeleven
  • Groeien in je spiritualiteit met Goede voeding
  • Groeien in je spiritualiteit met Beweging
  • Groeien in je spiritualiteit met Meditatie

Dit is de basis, hier omheen hangt een enorme hoeveelheid bijverschijnselen, die toch bij veel mensen heel populair zijn. Bijvoorbeeld lager spiritisme. Spiritisme is bedoeld voor stoffelijk en lichamelijk welzijn en niet voor dat belangrijke groeien in je spiritualiteit.

Daarom blijven veel mensen hangen in de lagere vorm van SPIRITUALITEIT, namelijk SPIRITISME, dat juist hun hulpeloosheid en afhankelijkheid alleen maar groter maakt.

Zij komen in de ban van kaartleggers, voorspellers en mediums die hun leven wijden aan mensen die dood zijn aan het praten te krijgen. Ik zeg niet dat het niet bestaat, of dat het iets slechts is, maar ik twijfel aan het nut ervan.

Conclusie:
De onbalans waar je mee geboren wordt is moeilijk glad te strijken. Onder andere doordat het besef en drang naar groeien in je spiritualiteit pas veel later komt. Dit is voor iedereen natuurlijk verschillend, maar onvermijdelijk, omdat geestelijk groeien net zo in ons zit gebakken als lichamelijk groeien. Het lichamelijke groeien komt alleen iets meer uit zichzelf.

Wat is spirituele groei?

Het ontplooien van het Zelf tot een betere versie van jezelf. Op alle vlakken.

Hoe kun je je spiritualiteit ontwikkelen?

Meditatie, Yoga, Visualiseren en je empathisch vermogen ontwikkelen

Wat is spirituele ontwikkeling?

Het proces van groeien in de ervaringen die het leven je laat ervaren

Hoe ontdek ik mijn spiritualiteit?

Door aandachtig te zijn, veel zelfreflectie toe te passen en te beseffen dat je work in progress bent in ieder stadium van je bestaan

Be the first to rate

Similar Posts