O Gij-aan-gene-zijde,
is er een andere naam voor u?
Bestaat er één lofzang die u kan bezingen?
Geen taal is aan u gewaagd.
Is er één geest die u kan bevatten?
Gij gaat elk begrip te boven.
Gij, enige voor wie geen woorden zijn –
alles wat mensen zeggen komt uit u voort.
Gij, enige die onkenbaar zijt –
alles wat mensen denken komt voort uit u.
Alle schepselen roemen u,
de sprekende en de stomme.
Alle schepselen eren u,
met rede begaafd, of van rede verstoken.
Er is één groot verlangen, één hunkering in allen
die uitgaat naar u.
Al wat bestaat bidt tot u
en in elk schepsel dat zich opent voor uw heelal
stijgt naar u op een lofzang van zwijgen.
Wat blijvende woonplaats heeft, woont in u alleen.
De beweging van het heelal stroomt uit in u.
Gij zijt het doel van alle dingen,
Gij zijt de enige.
Gij zijt ieder mens en niemand,
Gij zijt niet op zich, Gij zijt niet het al –
Gij verenigt alle namen in u,
hoe zal ik u dan noemen?
Gij, enige voor wie geen naam bestaat;
welke hemelse geest kan door de nevelen dringen
die de hemel zelf verhullen?
Ontferm u, Gij-aan-gene-zijde –
is er een andere naam voor u?
  
 

 

Be the first to rate

Similar Posts