Tijn Touber and Kim Ridley

Minder agressieve bescherming blijkt effectiever dan de griepprik.

De griep is weer in het land! In klinieken en in de wachtkamer van de dokter verschijnen weer posters die waarschuwen voor de jaarlijkse griepepidemie. Folders, advertenties en artikelen sporen aan om griepprik te halen voor de ziekte toeslaat.

De druk is dit jaar nog groter, want de onheilspellende vogelgriep komt almaar dichter bij… In een folder van de Britse inspectie voor de volksgezondheid staat: ‘Als u iets afwist van de griep, zou u uw prik gaan halen.’ Maar The Ecologist (oktober 2005) vraagt zich toch af of dat wel waar is. ‘Zouden mensen echt zo braaf een prik gaan halen, als ze goed op de hoogte waren van de griep en van de gebrekkige effectiviteit van het als bescherming aangeboden vaccin?’

Een bericht in een medisch vakblad eerder dit jaar sloeg in als een bom: hoewel het aantal ouderen (mensen boven de vijfenzestig jaar) dat zich laat inenten de afgelopen twintig jaar met vijftig procent is toegenomen, is het aantal met griep samenhangende sterftegevallen niet in gelijke mate afgenomen. Een van de redenen daarvoor is dat er honderden griepvirussen bestaan die op elk moment kunnen circuleren.

Toch komen deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ieder jaar in februari bijeen om de drie virussen te identificeren die de volgende winter waarschijnlijk de meeste ellende zullen veroorzaken. Het vaccin van dat jaar wordt vervolgens samengesteld uit die drie virussen. Maar in de maanden die verstrijken tussen de selectie van de meest bedreigende virussen en de toediening van het vaccin, zijn de virussen – die zich voortdurend ontwikkelen en muteren – vaak veranderd, of er zijn nieuwe virussen opgedoken. Griepdeskundigen vergissen zich nogal eens.

In 1994 bijvoorbeeld voorspelden ze dat de virussen van het type Shandong, Texas en Panama de overhand zouden hebben en dus werden miljoenen mensen tegen die virussen ingeënt. Maar toen de winter begon, circuleerden er andere virussen in de samenleving. Maar zelfs als een vaccin effectief is tegen de juiste typen virussen, produceert nog niet iedereen als reactie daarop afweerstoffen. Niet minder dan veertig procent van de mensen boven vijfenzestig jaar bijvoorbeeld, reageert niet op de vaccinatie.

Vorig jaar sponsorde de Amerikaanse inspectie voor de volksgezondheid een onderzoek waaruit bleek dat praktisch hetzelfde aantal mensen een influenza-achtige ziekte kreeg, ongeacht of ze waren ingeënt of niet, en dat het vaccin ‘geen of nauwelijks effect had’. Bovendien is dat niet enige waarover u zich zorgen moet maken als u een griepprik krijgt. In Alternative Medicine (oktober 2005) staat een lijstje met ingrediënten van een vaccin. Vooraf wordt uitgelegd hoe een vaccin wordt gemaakt. De meeste worden geproduceerd op een weefselkweek van dierlijk materiaal – het griepvaccin wordt gekweekt op kippeneieren.

Dan worden er onder andere conserveermiddelen aan toegevoegd, zoals aluminiumhydroxide, dat in verband wordt gebracht met de ziekte van Alzheimer en beroertes; thimerosal, een neurotoxine op basis van kwik dat in verband wordt gebracht met ADHD en autisme; en fenol dat bij mensen kanker kan veroorzaken. Daarom zeggen tegenstanders van het vaccin dat de griepprik over het algemeen niet beschermt, maar juist het afweersysteem verzwakt waardoor degene die een prik krijgt vatbaarder voor ziekte wordt.

Zijn er alternatieven? Wat dacht u hiervan: tijdens de pandemie van de Spaanse griep in 1918, die wereldwijd bijna vijftig miljoen slachtoffers eiste, meldden homeopathische artsen in de Verenigde Staten een erg laag sterftecijfer onder hun patiënten, terwijl artsen uit de reguliere geneeskunde werden geconfronteerd met een sterftecijfer van dertig procent. De arts W. A. Dewey verzamelde gegevens van homeopathische artsen uit het hele land die in 1918 grieppatiënten behandelden en publiceerde deze in 1920 in het Journal of the American Institute of Homeopathy.

Homeopathische artsen uit Philadelphia bijvoorbeeld meldden dat iets meer dan één procent van de 26.000 door hen tijdens de pandemie behandelde patiënten was overleden. Tegenwoordig is een aantal homeopathische middelen tegen de griep te koop, waaronder oscillo of oscillococcinum dat de duur van de symptomen aantoonbaar verkort wanneer het binnen twee etmaal na de aanvang van de ziekte wordt ingenomen. Homeopaten schrijven dit middel al sinds 1925 voor.

‘Klinisch onderzoek toont aan dat de homeopathie snel resultaten boekt bij het verlichten van griepverschijnselen,’ zegt Dana Ullman, auteur van negen boeken over homeopathische geneeskunde. Naast de behandeling met oscillococcinum adviseert Ullman influenzinum te proberen, een homeopathisch preparaat van de drie nieuwste griepvirussen dat wordt gemaakt in het Institut Pasteur in Frankrijk.

Andere homeopathische middelen tegen de griep zijn – al naar gelang de symptomen – gelsemium, bryonia, aconitum, monnikskap, nux vomica, eupatorium perfoliatum, rhus toxicodendron (gifsumak) en arsenicum album.
Hoewel nog niet is aangetoond dat homeopathische middelen de griep voorkomen, lijken ze nuttig bij de behandeling ervan.

En ze zijn minder agressief dan gewone injecties. De mensen op wie de vaccinatiecampagne zich nu vooral richt – ouderen, jonge kinderen en mensen met een slechter functionerend immuunsysteem – zijn degenen die een systematische chemische aanslag op hun lichaam het slechtst verdragen. Uit veel onderzoeken blijkt ook dat mensen met een lagere sociaal-economische status meer risico lopen allerlei uiteenlopende infectieziekten te krijgen.

The Ecologist vraagt zich af of ‘de [Britse] regering vaccins misschien propageert als hét middel tegen allerlei dingen die de regering te ingewikkeld of te duur vindt om te verhelpen – zoals een grotere hygiëne en goed geïsoleerde woningen.’ Dus wat moet u doen, nu het griepseizoen weer begonnen is? Alternative Medicine komt met de eenvoudigste oplossing: ziek worden. ‘Uit het oogpunt van de alternatieve geneeskunde is het misschien helemaal niet zo slecht om griep te krijgen – als u tenminste redelijk gezond bent – want op die manier hebt u op latere leeftijd meer weerstand tegen de ziekte.

Ook krijgt het lichaam tijdens griep de gelegenheid te ontgiften.’
Voor wie minder gezond is – en bijvoorbeeld suikerziekte, een longaandoening als astma, een of andere longziekte, emfyseem, veelvuldig longontsteking of een verlaagde weerstand heeft – zijn er minder agressieve en natuurlijker manieren om griep te bestrijden. En soms leveren de eenvoudigste preventieve maatregelen de snelste resultaten op: was uw handen, slaap voldoende, eet groenten en fruit, zorg voor voldoende lichaamsbeweging en pas op voor te veel stress.

Meer informatie over homeopathische griepmiddelen: www.homeopathic.com/articles/using_h/flu.php.

Ook lezen:

Be the first to rate

Similar Posts